La Societat Catalana d’Economia (SCE) i el Comitè Científic us conviden a enviar un treball per ser presentat a les sessions de contribucions o de pòsters del 2on Congrès de la Societat Catalana d’Economia (CESC), que tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a Barcelona, els dies 24-25 de maig de 2019.

Són benvingudes contribucions de totes les àrees de l’economia. Es convida als autors de treballs de tesis doctorals (recents o en la seva fase final) a que ho indiquin durant el procés d’enviament. És necessari adjuntar electrònicament, via el Conference Maker, esborranys (drafts) complets, els quals hauran d’incloure un resum de la contribució.

 

Visiteu/Visit