20 de novembre de 2018 Inici període d’inscripcions
11 de gener de 2018 Data límit per a l’enviament de treballs
15 de febrer de 2019 Informació d’acceptació dels treballs enviats
15 de març de 2019 Data límit d’inscripció per als autors dels treballs acceptats
26 d’abril de 2019 Data límit d’inscripció amb quota reduïda
24 de maig de 2019 Data límit d’inscripció al congrés
24-25 de maig de 2019 2nd Congrés de la Societat Catalana d’Economia
Visiteu/Visit