Fins al 26 d’ abril (reduïda) Fins al 25 de maig
Socis de la SCE 160€ 320€
Altres* 220€ 440€
Doctorands 100€ 240€

Aquests preus inclouen l’admissió a totes les sessions científiques, material, refrigeris, dinars, recepció i certificat d’assistència.
*S’ofereix l’opció gratuïta de fer-se soci de la SCE durant tot l’any.

Inscripció online

ATENCIÓ

Fins el 15 de març. Data límit pels autors que presenten treballs.
Si no es fa el registre abans d’aquesta data, el Congrés es reserva el dret no acceptar el treball presentat.

Cancel·lació

La cancel·lació posterior s’ ha de justificar per escrit a sce@iec.cat abans del 25 d’ abril.
Es retornarà un 80% sobre el preu de les taxes d’ inscripció.
Després d’ aquesta data no hi haurà cap tipus de reemborsament.

Visiteu/Visit